top of page

Massebalanse Oslo AS

Bærekraftig massebehandling for bygg og anlegg!

Kontakt oss
About

MASSEBALANSE OSLO AS

Massebalanse Oslo AS ønsker å redusere vårt totale utslipp og støybilde under gravearbeid i Oslo. Regjeringen ønsker at alle anleggsplasser skal være fossilfrie i 2025, og vi i Massebalanse Oslo har de beste løsningene med 0-utslipp, massegjenbruk og ferdigvarer som stein og jord for anleggsbransjen.

I november 2020 lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring nye miljøkritierer for anleggsanskaffelser, og Massebalanse Oslo AS er svært godt tilpasset denne forskriften.

Vi i Massebalanse Oslo AS tilbyr massehåndtering og mottak av gravemasser, samt lagring og salg av de fleste stein- og jordfraksjoner.

MASSEBEHANDLING AV GRAVEMASSER

VÅRE TJENESTER

Bærekraftig massebehandling!
Trenger dere å få tilkjørt sprengstein, pukk, kult, subus eller plenjord? Eller trenger dere transport og rensing av forurenset gravemasse? Mulighetene for grønn massebehandling er mange, spesielt for oss i Massebalanse Oslo.

Vi ønsker å gjøre noe med en svært viktig ressurs som i dag er på avveie, nemlig gravemasser. Les mer om våre tjenester under.

Mottak av gravemasse

Massebalanse Oslo tilbyr mottak av forurenset gravemasse fra klasse 1 til og med klasse 5.

Les mer
Image[46].jpeg

Salg av stein- og jordfraksjoner

Massebalanse Oslo tilbyr også stein- og jordfraksjoner til byggeprosjekter.

Les mer
salg-av-stein.jpg

Renseanlegg

På renseanlegget på Disenå renser vi gravemasser før vi sender det tilbake for nye byggeprosjekter.

Les mer
rensing-av-masse.jpg

Basiskarakterisering for avfall

Vi tilbyr i tillegg til våre andre tjenester, basiskarakterisering av avfall.

Les mer
Image[28].jpeg

BÆREKRAFTIG SIRKULÆRØKONOMI

GJENBRUK AV GRAVEMASSER

Massebalanse Oslo gjør noe med gravemassene på norske byggeplasser. Vi mener at gravemassene er en ressurs som dessverre er på avveie.

Bærekraftig sirkulærøkonomi for forurenset gravemasse er stadig mer aktuelt for et grønt miljø på byggeplasser. Vi tilbyr blant annet mottak av gravemasse og transport av disse gravemassene til vårt renseanlegg. Etter at massene er renset, transporteres de til et nytt byggeprosjekt for gjenbruk. På denne måten reduserer vi mengden gravemasser som går tapt.

Kontakt oss
Contact
bottom of page