top of page
forsidebilde01.jpg

MOTTAK AV GRAVEMASSER

MOTTAK AV GRAVEMASSER

Massebalanse Oslo tilbyr mottak og transport av gravemasser. Vi kan ta imot forurenset gravemasse opp til og med klasse 5. Vi utfører i tillegg basiskarakterisering av massene som skal leveres til deponi.

For at vi skal kunne ta imot gravemassene, må det fylles ut og leveres en egenerklæring. Trykk på knappen under for å laste ned egenerklæringsskjemaet og send det til oss på e-post, tom@tippbil.no eller stian@massebalanseoslo.no.

forsidebilde01.jpg

MÅL FOR 2022

Massebalanse Oslo har som mål i 2022 som skal bidra til grønnere byggeplasser. Vi skal ta imot opp til 400.000 tonn med forurenset gravemasse, som skal renses og klargjøres for gjenbruk på nye byggeprosjekter.

Forurensede gravemasser er masser som inneholder forurensninger, som gjør at de derfor ikke klassifiseres som rene masser.

Men, disse massene er ofte under grensen for farlig avfall, og kan derfor renses for gjenbruk.

GRØNNERE ANLEGGSPLASSER

I november 2020 lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring nye miljøkritierer for anleggsanskaffelser, og Massebalanse Oslo AS er godt tilpasset denne forskriften. Skal firmaet deres jobbe med anbud i offentlige anskaffelser, kan vi tilby de beste løsningene med 0-utslipp, massegjenbruk og ferdigvarer!

bottom of page