top of page
forsidebilde01.jpg

Om oss

MASSEBALANSE OSLO AS

Massebalanse Oslo AS er søsterselskapet til Tom Wilhelmsen AS med et ønske om å redusere vårt totale utslipp under gravearbeid i Oslo med massetransport av forurensede gravemasser. Vi tilbyr massetransport av grave- og fyllmasser, salg av stein- og jordfraksjoner, og basiskarakterisering for avfall, samt at vi også har planer om et stort vaske- og renseanlegg for å både rense og skille gravemasser bedre. Vi ønsker å gjøre noe med en svært viktig ressurs som i dag er på avveie!

Vårt mål i 2022 er å ta imot opp til 400.000 tonn med forurenset gravemasse fra norske byggeplasser. Denne gravemassen skal renses og skilles, før den returneres til det samme prosjektet, eller leveres til et nytt byggeprosjekt.

176535590_2876532379228361_8191085385036157478_n.jpg

BÆREKRAFTIGE
LØSNINGER

Regjeringen ønsker at alle anleggsplasser skal være fossilfrie i 2025, og i november 2020 lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring nye miljøkritierer for anleggsanskaffelser, og Massebalanse Oslo AS er svært godt tilpasset denne forskriften.

Skal firmaet deres jobbe med anbud i offentlige anskaffelser, kan vi tilby de beste, mest bærekraftige løsningene med 0-utslipp, massegjenbruk og ferdigvarer!

bottom of page