top of page
rensing-av-masse.jpg

RENSEANLEGG

PLANLAGT OPPSTART I 2022

VASKE- OG RENSEANLEGG

Vi har planer om å etablere et vaske- og renseanlegg på Disenå i Sør Odal kommune, med planlagt oppstart i Q1-2022. Eiendommen er på 90 dekar hvor det er etablert bygningsmasse på ca. 8.500 m2. Her ønsker vi å behandle et årsvolum på ca. 400.000 tonn med forurenset gravemasse, hvor renset jord, grus og stein vil bli benyttet tilbake til kretsløpet.

Vi ønsker å gjøre noe med en viktig ressurs som i dag er på avveie!

rensing-av-masse.jpg

DISENÅ MILJØ PARK

  • Vaske og rense gravemasser/fyllmasser fra klasse 1 til og med klasse 5.

  • Volum på opp til ca. 400.000 tonn pr. år.

  • Renset jord, grus og stein returneres tilbake til kretsløpet.

  • Stein- og mineralprodukter skal gjenvinnes og returneres til prosjekter.

GRØNNERE ARBEID INNEN BYGG OG ANLEGG

I stedet for at utallige tonn med grave- og fyllmasser skal gå tapt, ønsker vi å kunne gjenvinne og returnere disse massene tilbake til nye prosjekter. Vi gleder oss til å ta dette viktige steget mot et grønnere arbeid innen bygg og anlegg.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosjektet!

bottom of page